Samospráva

Adresa

Ľubá 79
943 53 Ľubá

E-mail:  info@obecluba.eu
Telefón: +421 36 7520660
Fax: +421 36 7520662

Obecné zastupiteľstvo

Starosta: Kovácsová Anetta

Zástupca starostu: Bednáriková Adriana

Poslanci

Bednáriková Adriana

Bochnicsková  Andrea

Fodorová Agneša

Šüli Róbert  

Radvanský Attila 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:

- komisia pre kultúru a šport
  - predseda:  Andrea Bochničková
  - členovia komisie:
    1. z radov občanov:  Alexandra Kürtiová,
                                 Mária Albánová, Alica Tégen

- komisia pre verejný poriadok
  - predseda: Attila Radvanský
  - členovia komisie:
    1. poslanec: Šüli Róbert

     2. z radov občanov: Nágel Viktor

- komisia na ochranu verejného záujmu:
  - predseda: Fodorová Agneša
  - členovia komisie:
    1. poslanci: Bednáriková Adriana, Šüli Róbert