Samospráva

Adresa

Ľubá 79
943 53 Ľubá

E-mail:  info@obecluba.eu
Telefón: +421 36 7520660
Fax: +421 36 7520662

Obecné zastupiteľstvo

Starosta: Esztergályosová Silvia

Zástupca starostu: Ing. Kiac Tibor 

Poslanci

Albánová Mária

Bochnicsková Andrea

Ing. Kiac Tibor 

Nágel Viktor  

Radvanský Attila 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:

- komisia pre kultúru a šport
  - predseda:  Andrea Bochničková
  - členovia komisie:
    1. poslankyňa:  Mária Albánová
    2. z radov občanov: Anetta Kovácsová, Alica Tégen

- komisia pre verejný poriadok
  - predseda: Attila Radvanský
  - členovia komisie:
    1. poslanci: Ing. Tibor Kiac, Viktor Nágel

- komisia na ochranu verejného záujmu:
  - predseda: Ing. Tibor Kiac
  - členovia komisie:
    1. poslanci: Mária Albánová, Andrea Bochnicsková