SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Könyvtár

Obnova knižničného fondu

Obnova knižničného fondu

Projektom „Obnova knižničného fondu“ v rámci programu 5.1.3 akvizícia knižníc sa v obecnej knižnici v Ľubej dokúpil knižničný fond, čím sa podarilo knižničné služby skvalitniť a uspokojiť požiadavky našich čitateľov. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-513-02227 bola pridelená dotácia vo výške 1000,- €. Z poskytnutej dotácie sa zakúpila odborná literatúra pre dospelých 17ks, krásna literatúra pre dospelých 35 ks, odborná li- teratúra pre mládež 9 ks, krásna literatúra pre mládež 70 ks – spolu 131 titulov. Knihy vydané s podporou FPU v počte 14 kusov v hodnote 102,16 €.