Kontakty

Toto webové sídlo www.obecluba.eu spravuje Obec Ľubá je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ľubá

Adresa:
Obecný úrad Ľubá
Ľubá 79
943 53 Ľubá

IČO: 00309052

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Južný
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

Všeobecné informácie: info@obecluba.eu
Podateľňa: info@obecluba.eu
Starosta: starosta@obecluba.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@obecluba.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 36 75 20 660

E-mail: ekonom@obecluba.sk

Pracovníčky OcÚ:

Alexandra Kürtiová   - administrácia, evidencia obyvateľstva, miestne dane a poplatky
  - e-mail: dane@obecluba.sk
Nikoleta Radvanská   - účtovníctvo, osvedčovanie podpisov a odpisov, matričná agenda
  - e-mail: ekonom@obecluba.sk

                              

Hlavná kontrolórka obce:
- Mgr. Erika Klacsánová

Úradné hodiny:

Pondelok:  7,00-12,00   12,30-15,30
Utorok: Nestránkové  hodiny
Streda: 7,00-12,00 12,30-15,30
Štvrtok: 7,00-12,00 12,30-15,30
Piatok: Nestránkové hodiny

Kompetencie:
Obec Ľubá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ľubá je zriadený na Obecnom úrade vo SvodíneHlavná 1, 94354 Svodín

- Ing. László Fekete                                                        Úradné hodiny            
  Hlavná č.1                                                                           pondelok:   8,00 - 12,00     13,00 - 16,00
  94354 Svodín                                                                      streda:        8,00 - 12,00     13,00 - 17,00
  mobil: 0905 287 653                                                            piatok:        8,00 - 11,00
  e-mail: spolocny@svodin.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
94353 Ľubá č. 45

- Riaditeľka:  Mgr Rita Baricsová
- Učiteľka:     Alica Tégen
Telefón: +421 36 7586 216

Školská jedáleň:
- Katarína Porubská

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

  -