SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecluba.eu spravuje Obec Ľubá je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ľubá

Adresa:
Obecný úrad Ľubá
Ľubá 79
943 53 Ľubá

IČO: 00309052

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Južný
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

Všeobecné informácie: info@obecluba.eu
Účtovníctvo, matrika: ekonom@obecluba.sk

Podateľňa: dane@obecluba.sk
Starosta: starosta@obecluba.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecluba.eu

Statostka: 
Tel.:
 +421 36 75 20 660

 

Kompetencie:
Obec Ľubá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ľubá je zriadený na Obecnom úrade vo SvodíneHlavná 1, 94354 Svodín

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk