SlovenskýMagyarEnglish
SODB

WIFI pre teba

WIFI pre tebaOznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHJ4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ľubá č. 79, 943 53 Ľubá

Miesto realizácie: Obec Ľubá

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP budova (47.84926, 18.59594 )

Bod 2 Cintorín- Externý AP budova (47.84603, 18.59466 )

Bod 3 Ballány stĺp MR- Externý AP ( 47.84935, 18.59982)

Bod 4 Kiac majetok obce- Externý AP ( 47.84586, 18.59888)

Bod 5 Kovács stĺp MR- Externý AP (47.84739, 18.59322 )

Bod 6 Materská škôlka- Externý AP(47.85166, 18.59476 )

Bod 7 PDV kultúrny dom- Externý AP (47.85297, 18.59655 )

Bod 8 Pred Juhászom stĺp MR- Externý AP (47.84709, 18.5968 )

Bod 9 Ľudový dom stĺp MR- Externý AP ( 47.84845, 18.59776)

Bod 10 Šikula stĺp MR- Externý AP( 47.85081, 18.599)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 09.10.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk