Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2023 Vypracovanie programu PHSR pre obec Ľubá Odb.: Obec Ľubá
Dod.: PROROZVOJ, s. r. o.
590 €
Z20231825_Z Kúpa obkladačiek a dlažby Odb.: Obec Ľubá
Dod.: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
490 €
4/2023 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: SBS EuroSecurity s.r.o.
100 €
3/2023 Dohoda o zabezpečenie a výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Obec Svodín
0.18 €
2/2023 Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy s Dodávateľom elektrickej energie alebo zemného plynu pre odberné miesta v správe a údržbe Objednávateľa Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
80 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-06-14vs1 Ročný licenčný poplatok Odb.: Obec Ľubá
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
1/2023 Zmluva o reklame Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
300 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie tabletu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
13/2022 Dodávka elektriny Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Energie2, a.s.
0 €
Kúpna zmluva č. Z202215817_Z Kúpa odpadových nádob 120l Odb.: Obec Ľubá
Dod.: BINS s.r.o.
492 €
12/2022 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
Dohoda č.22/17/012/26 Dohoda o zabezpečenie a výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve o dielo č. 36-Ľubá/2011 Úprava cien zberu KO Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
0 €
11/2022 Udelenie softvéru TENDERnet Odb.: Obec Ľubá
Dod.: eSYST s.r.o.
240 €
22/17/010/65 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
4801902546 poistenie detí MŠ Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
56 €
2192022 bežné udržiavacie práce na MK v obci Ľubá Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Kalixstav spol. s r.o.
60 646.61 €
VP/22/12569/001 udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
19.20 €
VO/08/2022/PL-KS Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
150 €
132022 Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
360 €
Generované portálom Uradne.sk