Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/17/010/31 Dohoda o zabezpečenie a výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
MC15082023-001 Poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: webex.digital s.r.o.
648 €
1436/2023 Poskytovanie dotácie za účelom podpory rozvoja obcí a miest z rozpočtu NSK Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
4 970 €
7/2023 Používanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Ľubá
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
23-514-04057 Poskytovanie dotácie Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Fond na podporu umenia
1 000 €
209/2023 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Ľubá
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
VP/23/12569/001 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0 €
6/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
5/2023 Vypracovanie programu PHSR pre obec Ľubá Odb.: Obec Ľubá
Dod.: PROROZVOJ, s. r. o.
590 €
Z20231825_Z Kúpa obkladačiek a dlažby Odb.: Obec Ľubá
Dod.: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
490 €
4/2023 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: SBS EuroSecurity s.r.o.
100 €
3/2023 Dohoda o zabezpečenie a výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Obec Svodín
0.18 €
2/2023 Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy s Dodávateľom elektrickej energie alebo zemného plynu pre odberné miesta v správe a údržbe Objednávateľa Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
80 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-06-14vs1 Ročný licenčný poplatok Odb.: Obec Ľubá
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
1/2023 Zmluva o reklame Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
300 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie tabletu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
13/2022 Dodávka elektriny Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Energie2, a.s.
0 €
Kúpna zmluva č. Z202215817_Z Kúpa odpadových nádob 120l Odb.: Obec Ľubá
Dod.: BINS s.r.o.
492 €
12/2022 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
Dohoda č.22/17/012/26 Dohoda o zabezpečenie a výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk