SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024001 Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente Odb.: Obec Ľubá
Dod.: PROROZVOJ, s. r. o.
490 €
1/2024 Integračné rozhranie IR SC Registratúra hybrid Odb.: Obec Ľubá
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
102 €
27/2023 Spracovanie územnoplán. dokument. - I. etapa: Prieskumy a rozbory Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - Architektonický ateliér
10 680 €
26/2023 Audítorské služby Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Ing. Ľudovít Fiala - IFL
0 €
25/2023 Aktualizácia registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
468 €
24/2023 Odvoz pozbieraného šatstva Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Humana People to People Slovakia s.r.o.
0 €
20192037 Vianočné predmety Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Ladislav Tóth
215 €
23/2023 Obnova mandátneho certifikátu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
0 €
22/2023 Realizácia projektu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: DoctorPC, s.r.o.
3 653 €
21/2023 Realizácia projektu Odb.: Obec Ľubá
Dod.: HUGOTECH, s. r. o.
1 870 €
1023091546 Regály do knižnice Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Kambing Trade s. r. o.
85.83 €
23025084 Stojan trojnožka Odb.: Obec Ľubá
Dod.: B2B Partner s. r. o.
54 €
5864117 Stoličky Odb.: Obec Ľubá
Dod.: Kokiska s.r.o.
994.92 €
20/2023 Sieťky na okná Odb.: Obec Ľubá
Dod.: PIKMOL stav s.r.o.
480.70 €
19/2023 Odstránenie závady na miestnom obecnom rozhlase Odb.: Obec Ľubá
Dod.: HUGOTECH, s. r. o.
0 €
18/2023 Realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa služieb s názvom "Zber, odvoz a uloženie KO za obdobie 4 rokov" Odb.: Obec Ľubá
Dod.: AMIRE s.r.o.
480 €
772399 Lavice Odb.: Obec Ľubá
Dod.: MERKURY SHOP s.r.o.
667.20 €
772390 Lavice Odb.: Obec Ľubá
Dod.: MERKURY SHOP s.r.o.
667.20 €
772400 Záhradné lavičky Odb.: Obec Ľubá
Dod.: MERKURY SHOP s.r.o.
232 €
17/2023 Výmena okien v MŠ Ľubá Odb.: Obec Ľubá
Dod.: PIKMOL stav s.r.o.
910.60 €
Generované portálom Uradne.sk